Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.04.2020
Naslov: Nevarnost kraje identitete
Številka: 07121-1/2020/614
Vsebina: Policijski postopki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je dne 14. 4. 2020 prejel vaše zaprosilo za nasvet kako ukrepati. Navajate, da ste se prijavili na neko spletno stran, ki je obljubljala velike zaslužke pri trgovanju s kriptovalutami. Vpisali ste osnovne osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko). Nato vas je iz tujine (Švica) poklical moški, ki predstavil se je kot … in posredovali ste mu svoje osebne podatke: elektronsko kopijo potnega lista, fotografijo bančne kartice, račun nedavnega plačila elektrike. Ker je bil tako nenavadno prijazen ste mu nasedli. Menite, da bi morali takoj pomisliti na možno prevaro, ampak s prijaznostjo vas je korak za korakom pripeljal do tega, da ste naredili vse kakor vam je naročil. Pozneje ste premislili, da gre zelo verjetno za poskus kraje identitete. Zanima vas, kaj storiti. Mastercard kartico ste zablokirali. Zanima vas, če vam lahko ukrade - denar iz računa, na vaše ime dvigne kakšen kredit, proda nepremičnino?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP predlaga, da se nemudoma obrnete na Policijo in prijavite dogodek. Prav tako predlagamo, da se za pomoč obrnete tudi na Si-Cert (https://www.cert.si/o-nas/).

 

IP dodaja, da je v zvezi z (ne)varnostjo na spletu izdal več smernic, priporočil in pojasnil, do katerih lahko dostopate na naši spletni:

Spletna stran IP: Varstvo osebnih podatkov na internetu

Smernice IP: O orodjih za zaščito zasebnosti na internetu

Smernice IP: Socialni inženiring in kako se pred njim ubraniti?

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo