Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.01.2020
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu
Številka: 0712-1/2019/3006
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete da so v hotelskem podjetju nameščene kamere z namenom nadzora nad poslovanjem (blagajna na recepciji hotela, wellnessa, v vseh gostinskih obratih ter na rampi na vhodu v resort). Navajate, da je zaposlena tudi oseba, ki stalno spremlja dogajanje pred kamerami in prek tega nadzoruje zaposlene (navajate, da so nekateri zaposleni so v aktualnem času prejeli klic in opozorilo, glede uporabe izvoza za odhod iz delovnega mesta in naj se ne zadržujejo v kavarni med odmorom). Zanima vas, ali je takšno ravnanje delodajalca upravičeno, glede na to, da naj bi kamere nadzirale možne kršitve vhoda in izhoda gostov oziroma blagajniško poslovanje?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Glede videonadzora na delovnem mestu IP pojasnjuje, da lahko delodajalec videonadzor na delovnem mestu uvede le izjemoma, pod strogimi pogoji, ki jih predpisuje 77. člen ZVOP-1. Po določbi 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 lahko delodajalec videonadzor izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” za uvedbo videonadzora za dostop v službene prostore (75. člen ZVOP-1) ter vhode v večstanovanjske stavbe (76. člen ZVOP-1). Delodajalec mora takšno nujno potrebnost izkazati v pisnem aktu za uvedbo videonadzora (običajno interni pravilnik), kjer predpiše tudi ustrezne tehnične organizacijske ukrepe, kot so pogoji pregledovanja posnetkov, kdo ima dostop, kako se zagotavlja sledljivost pregledovanja, itd. Več o videonadzoru na delovnem mestu si lahko preberete v naših Smernicah glede izvajanja videonadzora, na str. 13 in naslednjih. Iz smernic med drugim tudi izhaja, da videonadzor na delovnem mestu izključno zaradi kontrole izrabe delovnega časa (npr. kdaj je delavec prisoten na delovnem mestu) ni dopusten, saj pretirano oziroma nesorazmerno posega v zasebnost zaposlenih. IP pa lahko ugotavlja zakonito izvajanje videonadzora v konkretnem primeru le v konkretnem inšpekcijskem postopku.

 

Če menite, da se videonadzor izvaja nezakonito, lahko podate prijavo pri IP (uporabite lahko tudi obrazec, dostopen na naši spletni strani - Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)). Prijava je lahko oddana tudi anonimno. IP pa je tudi, ko je prijavitelj znan, zakonsko obvezan varovati vir prijave.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec pooblaščenca za preventivo