Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.04.2020
Naslov: Vdor v računalniški sistem
Številka: 07121-1/2020/691
Vsebina: Policijski postopki, Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste prejeli izsiljevalsko sporočilo, iz katerega izhaja, da vam je nekdo vdrl v računalnik. Zanima vas, kaj lahko storite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju Ustava RS), torej je IP stvarno pristojen le za nadzor nad spoštovanjem določb ZVOP-1 ter Splošne uredbe, za pregon kaznivih dejanj pa so pristojni organi pregona. 

 

IP vas v konkretnem primeru napotuje, da se obrnete na SI-CERT, nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost, ki med drugim opravlja tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah. Kako prijaviti incident, si lahko preberete na njihovi spletni strani: https://www.cert.si/prijava-incidenta/. IP vam tudi svetuje, da se obrnete na policijo, saj, v kolikor je prišlo do nepooblaščenega vdora v vaš sistem, bi lahko šlo tudi za kaznivo dejanje zlorabe osebnih podatkov, kakor to ureja 143. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), ki se preganja na predlog (vaša prijava policiji, pri čemer skušajte zagotoviti čem več informacij in dokazov).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP