Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.04.2020
Naslov: Varnost izdelka
Številka: 07121-1/2020/513
Vsebina: Moderne tehnologije, Posebne vrste, Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali zapestnica, ki hrani zdravstvene podatke nosilca in v primeru potrebe, omogoča reševalcem ali NMP vpogled in dostop do teh podatkov, zagotavlja ustrezno varnost osebnih  podatkov. Posredovali ste povezavo do proizvoda.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP pojasnjuje, da kot nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov ne preizkuša konkretnih proizvodov, ki omogočajo zbiranje ali hrambo osebnih podatkov. IP lahko preverja ali določen proizvod zagotavlja ustrezno raven varnosti osebnih podatkov le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka - kadar obstaja sum na kršitev pravil glede zagotavljanja varne obdelave osebnih podatkov (npr. nepooblaščen dostop/izguba/sprememba podatkov).

 

IP dodaja, da lahko za zagotavljanje informacijske varnosti podjetje pridobi tudi ISO standard 27001, ki dodatno kaže na zavedanje podjetja o pomenu varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo