Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.03.2020
Naslov: Videonadzor v mrliški vežici
Številka: 07120-1/2020/237
Vsebina: Pravne podlage, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da imate v mrliški vežici na pokopališču kamero, prek katere zaposleni v času pogreba spremlja udeležence pogreba, da lahko v cerkvi pravočasno prične predvajati glasbo. Snemanje se izvaja le v času pogreba, posnetkov pa ne hranite. Zanima vas ali je treba za to snemanje podati obvestilo o videonadzoru na stavbi in katere informacije mora vsebovati?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je videonadzor (tudi če gre le za občasno snemanje) praviloma dopustno izvajati za namen varovanja ljudi ali premoženja oziroma, da se zagotavlja varnost. Vzpostavitev videonadzora za druge namene praviloma ni dopustna. Videonadzor predstavlja namreč hujši poseg v zasebnost, ki je lahko dopusten le, ko se s tem varuje druge pomembne dobrine (premoženje, zdravje, poslovne skrivnosti, tajne podatke, itd.). V primeru snemanja pogrebnih obredov se postavlja tudi vprašanje osebnih podatkov, ki kažejo na versko prepričanje posameznika, ki sodijo med posebne vrste osebne podatke in so za njihovo obdelavo predpisani posebej strogi pogoji.

 

Glede na navedeno IP predlaga, da poiščete drug način za določanje pravočasnega predavanja glasbe – na primer na način, da snemalni sistem prilagodite tako, da posamezniki na posnetkih ne bodo prepoznavni. Če posamezniki na posnetkih niso prepoznavni, potem ne gre za obdelavo osebnih podatkov in se pravila varstva osebnih podatkov ne uporabljajo. V tem primeru tudi ni treba zagotoviti obvestila o snemanju ali druge oblike seznanjanja posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov.

 

 

Lep pozdrav,

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo