Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.04.2020
Naslov: Trženje na javno objavljene e-naslove
Številka: 07121-1/2020/596
Vsebina: Delovna razmerja, Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po e-pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko ob upoštevanju določb Splošne uredbe in ZEKom-1 pošiljate masovna elektronska sporočila na elektronske naslove tistim, ki imajo javno objavljene službene naslove na spletnih straneh podjetij oz. na drugih javno dostopnih spletnih straneh. Ob tem opozarjate, da se posamezniki na vaše obveščanje predhodno sami niso prijavili, imeli pa bodo možnost odjave. Navedli ste tudi, da je namen obveščanja predstavitev vašega podjetja in storitev, ki bi jih morda zanimale.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri tem IP poudarja, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Uvodoma vas napotujemo na mnenje št. 07121-1/2020/555 z dne 1.4.2020, v katerem je IP na podobno vprašanje kot je vaše, že odgovarjal.

 

Kot upravljavec osebnih podatkov morate poskrbeti, da imate ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, ki so določene v 6. členu Splošne uredbe. Glede neposrednega trženja na objavljene elektronske naslove zaposlenim menimo, da je e-naslove, ki so javno objavljeni skladno z drugim odstavkom 106. člena ZVOP-1, dopustno uporabiti za namen neposrednega trženja, če je seveda to sporočilo namenjeno podjetju in je e-naslov zaposlenega temu tudi namenjen. Kot smo poudarili v zgoraj citiranem mnenju, lahko poteka obdelava osebnih podatkov v takih primerih na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (zakoniti interes), pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do vas kot upravljavca. Ustreznost te pravne podlage boste torej morali presojati glede na konkretne okoliščine. V vseh ostalih primerih, vam predlagamo, da zagotovite ustrezno pravno podlago, npr. pridobite privolitev posameznikov (točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe).

 

Pri tem je treba upoštevati tudi določbo drugega odstavka 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), ki je pravna podlaga za neposredno trženje v primerih, ko gre dejansko za kupce vaših izdelkov. Opozarjamo, da sta v tem primeru pristojna organa Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS in Tržni inšpektorat RS.

 

Več na temo neposrednega trženja si lahko preberete v že izdanih mnenjih IP, ki so dostopni s pomočjo iskalnika na www.ip-rs.si/vop, npr. v mnenju št. 0712-1/2019/2944 z dne 24.12.2019.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Barbara Pirš, univ.dipl.prav.,

Svetovalka Pooblaščenca za preventivo