Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.04.2020
Naslov: Videonadzor v študentskih domovih in hotelih
Številka: 07121-1/2020/626
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z izvajanjem videonadzora v študentskih domovih, hotelih in podobnih bivalnih kapacitetah. Videonadzor bi želeli izvajati na hodnikih, stopniščih, avlah in vhodih v objekt. Ob tem ste poudarili, da iz hodnikov vodijo vhodi v hotelske ali študentske sobe in ne gre za stanovanja, v sobah so postelje in pisalne mize, sanitarije so etažne. Ocenili ste, da bi bilo treba videonadzor vzpostaviti za varovanje lastnikove nepremičnine in inventarja, ter zaradi nadzora nad kršitvami reda na varovanem območju in javnega reda in miru.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pri izvajanju videonadzora je treba izpolnjevati zakonske pogoje (ti so lahko zapisani v področni zakonodaji, sicer pa v ZVOP-1 v povezavi s Splošno uredbo o varstvu podatkov).

 

Splošne pogoje v zvezi z izvajanjem videonadzora opredeljuje ZVOP-1 v 74. členu, v nadaljevanju pa izrecno izpostavlja videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore (75. člen), videonadzor v večstanovanjski stavbi (76. člen) in videonadzor znotraj delovnih prostorov (77. člen).

 

O izvajanju videonadzora je IP izdal že več neobvezujočih mnenj, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/, npr.: mnenje, št. 0712-176/2006/2 z dne 19. 9. 2006, ali jih poiščete v vsebinskem področju »Video in avdio nadzor«.

 

Več glede same vzpostavitve videonadzora in glede izpolnjevanja zakonskih določb si lahko preberete tudi v izdanih smernicah IP o videonadzoru na https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf .

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP