Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.04.2020
Naslov: Izbris osebnih podatkov s spleta
Številka: 07121-1/2020/669
Vsebina: Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste od upravljavcev spletnih strani in od iskalnika Google zahtevali odstranitev vaših osebnih podatkov. Ne glede na to pa je kot rezultat iskanja vašega imena prek iskalnika Google še vedno ostala vaša fotografija in dva zapisa. Zanima vas, kaj še lahko storite. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Nekaj osnovnih informacij v zvezi s pravico do izbrisa osebnih podatkov lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/. IP vas uvodoma napotuje tudi na že objavljeno mnenje v zvezi s pravico do izbrisa:

 

IP na splošno svetuje, da se zahteva za izbris osebnih podatkov s spleta najprej naslovi na upravljavca spletne strani, kjer so konkretni osebni podatki objavljeni. V konkretnem primeru sta vaša fotografija in zapis objavljena v enem izmed spletnih medijev, vendar kakor pojasnjujete, naj bi ta zapis medij že izbrisal, vendar temu ni tako. IP vam svetuje, da upravljavca seznanite, da so vaši osebni podatki še zmeraj javno objavljeni na spletni strani, in ga vnovič pozovete k izbrisu.

 

IP pojasnjuje, da je upravljavec osebnih podatkov o zahtevi za izbris lastnih osebnih podatkov dolžan odločiti v roku enega meseca po prejemu zahteve (ta rok se lahko eventualno podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev o podaljšanju in razlogih je upravljavec dolžan obvestiti posameznika v roku enega meseca od prejema zahteve). V kolikor pa upravljavec vaši zahtevi ne ugodi in hkrati vas ne obvesti o razlogih za zavrnitev zahteve, je slednji v molku. V takšnem primeru lahko vložite pritožbo zoper upravljavca. Pritožbo naslovite na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (na naši spletni strani lahko najdete obrazec »Pritožba zaradi kršitve pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (obrazec P-SLOP)«, ki ga lahko smiselno uporabite pri morebitni pritožbi v zvezi s pravico do izbrisa: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/).

 

V kolikor upravljavec spletne strani vaši zahtevi ne ugodi, pa se lahko zahteva za izbris iz rezultatov iskanja naslovi tudi na iskalnik, v tem primeru na Google. Pri tem je treba pojasniti, da lahko Google izbriše zgolj zadetke iskanja vašega imena, ne more pa izbrisati dejanskih vsebin na spletni strani. Kakor sami navajate, ima Google za takšne zahteve že predpripravljen standarden obrazec, preko katerega lahko zahtevate izbris osebnih podatkov. V kolikor vam obrazec povzroča nevšečnosti, kakor izhaja iz vašega dopisa, vam svetujemo, da se obrnete na njihov center za pomoč. Vam pa IP svetuje, da poskusite v obrazec vnesti originalno povezavo do spletne strani, kjer se nahaja članek s fotografijo.

 

V kolikor je upravljavec vaše podatke že izbrisal s spletne strani, vendar je v iskalniku Google še vedno ostal posnetek strani, t.i. »cache«, potem lahko uporabite Google obrazec za pomoč pri izbrisu zastarele vsebine. Poleg tega si lahko več o odstranitvi iz Google zadetkov preberete na spletni strani: https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-se-odstranite-iz-google-zadetkov/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP