Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.04.2020
Naslov: Pritožba zaradi neposredovanja OP
Številka: 07121-1/2020/661
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje v zvezi s kršitvijo člena 12(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov (ang. GDPR). Radi bi opravili prijavo kršitve zaradi neposredovanja podatkov v roku 30-ih dni in vas zanima, kakšen je pravilni postopek za oddajo prijave.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na obrazec (ki sicer ni obvezujoče narave, vendar je njegova uporaba priporočljiva), na podlagi katerega lahko pri IP podate pritožbo zaradi kršitev določb, ki urejajo varstvo osebnih podatkov:

 

Več o pravici dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, si lahko preberete tudi na spletni strani IP:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,

svetovalka pri IP