Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.02.2020
Naslov: Objavo slik na socialnih omrežjih
Številka: 07121-1/2020/244
Vsebina: Fotografije kot OP, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas, ali lahko kot pravni subjekt, objavite fotografijo na socialnih omrežjih, posneto nekje na cesti na njej pa je večje število ljudi ali pa vozil z registrskimi oznakami? Namen fotografij je ozaveščanje o pravilnem oz. nepravilnem ravnanju udeležencev v prometu, osebnih podatkov pa kot pravni subjekt ne zbirate in obdelujete.   

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da je na vprašanje podobno vašemu izdal že več mnenj, med drugim tudi mnenje št. 0712-1/2019/2397, Fotografiranje javnih površin, objavljeno dne  21. 10. 2019 na spletni strani IP.

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS). Objava fotografije na spletni strani pa ne predstavlja nujno kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V primeru javne objave fotografije z osebnimi podatki gre lahko za poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS, ki sodi v pristojnost sodišč in je varovana z instituti civilnega in kazenskopravnega varstva, za posledico pa ima lahko tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.

 

IP ob navedenem še opozarja, da bi v primeru fotografiranja brez predhodne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebi podatki, zlasti v okoliščinah, ki jih opisujete – za opozarjanje o pravilnem/nepravilnem ravnanju udeležencev v prometu – lahko prišlo do neupravičenega posega v pričakovano zasebnost teh posameznikov, ki bi bili brez svojega zavedanja javno izpostavljeni. Takšna obdelava bi lahko bila nesorazmerna zasledovanemu cilju in posledično zato nezakonita. Tehtanje pa je mogoče opraviti le ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera Odgovornost za pravilno izvedbo tehtanja je na tistem, ki fotografira (v konkretnem primeru pravnem subjektu, ki izvaja fotografiranje), IP pa lahko (če gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe) dokončne ugotovitve poda le v inšpekcijskem postopku.

 

V primeru, da upravljavec sprejme ustrezne zaščitne ukrepe (npr. prekritje obrazov, registrskih številk, itd.) in oceni, da je poseg sorazmeren glede na zasledovani cilj in da je obdelava zakonita (skladna s členom 6(1) Splošne uredbe), potem mora poskrbeti še za druge obveznosti po Splošni uredbi – zlasti opozarjamo na obveznost informiranja posameznikov po 13. oz. 14. členu Splošne uredbe.

 

Za vnaprejšnjo oceno – ali je določena predvidena obdelava osebnih podatkov skladna s Splošno uredbo je priporočljivo (v nekaterih primerih pa obvezno) izvesti predhodno Ocena učinkov v zvezi z varstvom podatkov. Za izvedbo ocene učinkov je IP pripravil smernice, ki želijo na poljuden način upravljavcem približati pot za izvedbo ocene učinka ki služi tudi kot dokumentacija za izkazovanje skladnosti. Več o oceni učinkov si lahko preberete na spletni strani IP, kjer boste našli tudi povezavo na omenjene smernice. 

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo