Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.03.2020
Naslov: Obdelava telefonske številke s strani banke
Številka: 07121-1/2020/454
Vsebina: Bančništvo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da vam je banka poslalo SMS sporočilo. Zanima vas, kako je banka dobila vašo telefonsko številko in kakšni so razlogi za obveščanje. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem poudarjamo, da IP izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov zakonitosti obdelave osebnih podatkov.

Vsak posameznik ima v skladu s členom 15 Splošne uredbe pravico, da se seznani s svojimi lastnimi osebnimi podatki. Med drugim to pomeni, da lahko od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da mu pojasni za katere namene obdeluje osebne podatke in, kadar osebni podatki niso bili zbrani neposredno od posameznika, poda vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kje so jih pridobili (točki a in g člena 15(1) Splošne uredbe). Rok za odločitev upravljavca na zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je en mesec od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Upravljavec o zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem oziroma v izjemoma podaljšanem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo zaradi molka je treba po izteku predpisanega roka vložiti pri IP, pri čemer roka za vložitev pritožbe ni. Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema zavrnilnega odgovora. 

IP vam svetuje, da na banko, ki vam pošilja SMS sporočila naslovite pisno zahtevo, s katero zahtevate, da vas seznanijo z virom vaših podatkov in z morebitnimi drugimi informacijami v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Več o pravici do seznanitve in kako jo je mogoče uveljavljati si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP