Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.03.2020
Naslov: Vprašanja glede varstva osebnih podatkov
Številka: 07121-1/2020/475
Vsebina: Informiranje posameznika, Razno, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da želite skupaj z lokalno šolo vzpostaviti sistem elektronske vpisne knjige za obisk vrhov in sprehajalnih poti v okolici kraja. Zanima vas, kam se lahko obrnete s konkretnimi vprašanji glede varstva osebnih podatkov za izvedbo takšnega projekta.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da lahko IP podaja nezavezujoča mnenja, pojasnila in stališča o vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov, ne more pa izven inšpekcijskih postopkov svetovati, kako organizirati določene poslovne procese oziroma potrjevati predlogov konkretnih informacijskih rešitev, aplikacij ali sistemov, niti ne more vnaprej presojati zakonitosti konkretnih projektov. IP namreč ne sme in ne more prevzeti odgovornosti posameznih subjektov za njihovo poslovanje, podobno kot to velja za druge inšpekcijske organe. Izven posameznega inšpekcijskega postopka IP tudi ne sme preverjati primernosti izbrane pravne podlage, niti namenov ali obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru.

 

Zato vam predlagamo, da se v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov najprej seznanite z informacijami, ki so na voljo na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/ ter spletni strani https://upravljavec.si/, ter si preberete objavljena mnenja IP na različne teme na povezavi https://www.ip-rs.si/vop/. V pomoč so vam lahko tudi različne infografike in obrazci, ki so dostopni na povezavi: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/aktualne-novice/.

 

Prav tako pa so vsa ključna področja, ki jih ureja Splošna uredba, predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

 

Konkretna vprašanja s področja varstva osebnih podatkov pa lahko pošljete na gp.ipping@ip-rspong.si, IP vam pa bo podal neobvezno mnenje.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov