Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.03.2020
Naslov: Neposredno trženje zaposlenim v podjetju
Številka: 07121-1/2020/447
Vsebina: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za tolmačenje 158. člena ZEKom-1. Pojasnjujete, da je konkretna zaposlena oseba v podjetju, katere e-naslov imate, zamenjala službo in sedaj vas zanima, ali lahko novi zaposleni osebi na podlagi 158. člena pošiljate e-pošto na njen e-naslov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Neposredno trženje po elektronski pošti je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

Kakor izhaja iz vašega dopisa gre v konkretnem primeru najverjetneje za obdelavo osebnih podatkov, saj gre za elektronske naslove konkretnih zaposlenih oseb. IP vas vseeno napotuje na mnenje, v katerem je pojasnil razliko med e-naslovi pravnih oseb in e-naslovi zaposlenih ter se opredelil glede javno objavljenih naslovov zaposlenih:

 

IP v okviru svojih pristojnosti lahko pojasni, da po drugem odstavku 158. člena ZEKom-1: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.« Če se neposredno trženje izvaja pod navedenimi pogoji iz drugega odstavka 158. člena ZEKom-1, potem predhodna privolitev posameznika ni potrebna. 

 

Kadar niso izpolnjeni pogoji za neposredno trženje pod omenjenimi pogoji iz drugega odstavka 158. člena ZEKom-1, potem je neposredno trženje dopustno le na podlagi predhodnega soglasja (tako izhaja iz prvega odstavka 158. člena ZEKom-1, ki določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

 

Kako je bilo že uvodoma pojasnjeno, je AKOS organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad določbami ZEKom-1 in posledično tolmačenjem določb tega zakona. IP vam zato svetuje, da se s svojim vprašanjem obrnete na AKOS.

 

IP vas napotuje na mnenje, ki je dostopno na splet, v katerem je

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP