Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.02.2020
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 07121-1/2020/61
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem vas zanima na kakšen način lahko preko telefona povabite k sodelovanju nove naročnike.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Na vprašanje podobno vašemu je IP podal odgovor v mnenju št. 0712-1/2019/1081 z dne 23.5.2019, ki je dostopno na naši spletni strani. Predlagamo, da se seznanite z navedenim mnenjem ter ostalimi mnenji na temo neposrednega trženja do katerih lahko prav tako dostopate na naši spletni strani, preko iskalnika po mnenjih; kategorija: neposredno trženje, nagradne igre.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik