Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.03.2020
Naslov: Dostopa do podatkov električnega števca
Številka: 07121-1/2020/317
Vsebina: Moderne tehnologije, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje in sicer kot pojasnjujete z ženo živita v skupnem gospodinjstvu, stavba je na njeno ime in prav tako merilno mesto za električno energijo. Ker vi mesečno popisujete stanje el. števca ste ob seznanitvi z možnostjo dostopa do podatkov preko spletnega portala pomislili, da bi si pridobili dostop do elektronske verzije teh podatkov, a ste bili zavrnjeni, ker niste v evidenci kot "lastnik" tega merilnega mesta. Zanima vas, da ob tem, da so podatki sicer skoraj "javno dostopni" - torej si jih lahko pogleda vsak, ki gre mimo, ali bi se res lahko tretirali kot "osebni" podatki lastnika merilnega mesta, ali so to podatki "uporabnikov" tega merilnega mesta? Zanima vas tudi, ali imate  pravico vztrajati, da se vam omogoči tudi elektronski dostop do teh podatkov.


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatki o porabi električne energije sodijo med osebne podatke, saj se nanašajo na določljive posameznike, situacija pa je podobna kot pri nekaterih drugih okoliščinah, npr. pri podatkih o lastniku in uporabniki vozil. Upravljavci zbirk osebnih podatkov praviloma ne mrejo vedeti, kdo vse so potencialni uporabniki, o katerih se zbirajo osebni podatki, saj praviloma razpolagajo samo z osebnimi podatki lastnika oziroma naročnika in te morajo varovati in uporabljati skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Morebitna »delna« javnost teh podatkov, podobno kot so to podati registrskih tablicah, še ne pomeni, da se jim ni treba držati predpisov. Iz navedenega posledično tudi izhaja, da je razumljivo, da dostop do podatkov električnega števca lahko omogočijo tisti osebi, ki je imajo v svojih evidencah in ne drugim osebam, razumljivo je tudi, da bi dokazovanje različnih sorodstvenih vezi v takšnem primeru predstavljajo nesorazmerno breme za upravljavca, zato lahko v konkretnem primeru dostop do podatkov dobi oseba, ki je v evidenci upravljavca evidentirana kot lastnik zadevnega merilnega mesta.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke