Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2018
Naslov: Neposredno trženje po SMS
Številka: 0712-3/2018/2663
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste dne 12. 11. 2018 od podjetja X d.o.o. prejeli SMS oglasno sporočilo, kljub temu, da ste dne 30. 4. 2018 po telefonu že zahtevali prenehanje obveščanja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da mora upravljavec za izvajanje neposrednega trženja po SMS-ih (skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah; ZEKom-1), predhodno pridobiti vaše soglasje. Ko zahtevate prenehanje obveščanja se mora upravljavec ravnati po 73. členu ZVOP-1, ki določa, da mora upravljavec v 15 dneh po prejemu preklica ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in vas v nadaljnjih 5-ih dneh obvestiti o prenehanju obdelave za ta namen.

 

Če ste dne 30. 4. 2018, kot navajate, zahtevali prenehanje obveščanja po SMS-ih, potem bi moral upravljavec prenehati z obveščanjem in vas o prenehanju obvestiti. Če tega ni storil, predlagamo da ga ponovno obvestite o njegovih zakonskih obveznosti, sicer pa pri nas lahko vložite tudi prijavo. Za podajo prijave lahko uporabite obrazec, dostopen na spletni strani IP (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/Prijava_krsitve_varstva_osebnih_podatkov__Obrazec_ZIN_PRIJAVA__02.doc).

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.,

Asistent svetovalca IP

 

 

Mojca Prelesnik

Informacijska pooblaščenka