Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.01.2020
Naslov: Zaprosilo srbske odvetniške pisarne za pridobitev OP umrle osebe in staršev
Številka: 0712-1/2019/3026
Vsebina: Pravne podlage, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravne enote, Vpogled v OP umrlih, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste na upravni enoti prejeli zaprosilo srbske odvetniške pisarne za pridobitev določenih podatkov o umrli osebi in njegovih starših. Zanima vas, ali je Srbija varna tretja država, ki zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da v okviru neobvezujočega mnenja ne more opraviti dokončne presoje, saj za to nima dovolj informacij, poleg tega pa lahko konkretno oceno opravi zgolj v postopku inšpekcijskega nadzora.

 

Ker je IP pri svojem delu že obravnaval vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov umrlih in o tem izdal številna neobvezna mnenja, vam predlagamo, da se z njimi seznanite. Pošiljamo vam povezavo do dveh javno objavljenih mnenj, ki odgovarjata na podobna vprašanja:

 

Prav tako je nekaj pojasnil o obdelavi osebnih podatkov umrlih dostopnih na naši spletni strani, na povezavi:

 

Iz navedenih mnenj izhaja, da osnovno pravilo obdelave osebnih podatkov umrlih iz 23. člena ZVOP-1 upravljavca (upravno enoto) zavezuje k posredovanju osebnih podatkov o umrlem posamezniku samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. Ne glede na to pa lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. IP poudarja, da je presoja izkazanega pravnega interesa na upravljavcu, ki odloča v konkretnem postopku dostopa do osebnih podatkov umrlega, IP je za presojo izkazanega pravnega interesa pristojen (šele) v inšpekcijskem postopku.

 

V kolikor pa gre v konkretnem primeru za posredovanje osebnih podatkov še živih oseb iz vaših evidenc, je potrebno pri tem upoštevati določbe člena 6(1) Splošne uredbe, v skladu s katerim je potrebno za obdelavo (oz. posredovanje) osebnih podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago (npr. če tako določa zakonska določba, privolitev posameznika).

 

Evropska komisija za Srbijo ni izdala sklepa, s katerim bi ugotovila, da je Srbija tretja država, ki bi zagotavljala ustrezno raven varstva osebnih podatkov (kakor to določa člen 45 Splošne uredbe). Seznam držav, za katere je bil sprejet takšen sklep o ustreznosti, je dostopen v naših smernicah o prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije (glej str. 11, 12):

 

Če sklep o ustreznosti za tretjo državo ni bil sprejet, obstajajo tudi drugi mehanizmi za prenos osebnih podatkov v tretje države, in sicer se lahko podatki prenašajo na podlagi ustreznih zaščitnih ukrepov (člen 46 Splošne uredbe), pod določenimi pogoji pa gre lahko za odstopanja v posebnih primerih (člen 49 Splošne uredbe). Napotujemo vas, da si več o odstopanjih v posebnih primerih preberete v zgornjih smernicah na straneh 19 in 20.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca