Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.01.2020
Naslov: Nezakoniti vpogledi v zdravstveno dokumentacijo
Številka: 07121-1/2020/64
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 14. 1. 2020 prejeli vaša pojasnila glede neljubih dogodkov v zvezi s socialnimi, ekonomskimi in zdravstvenimi problemi. Vmes omenjate tudi željo, da bi podali inšpekcijsko prijavo zaradi domnevno nezakonitih vpogledov v vašo zdravstveno dokumentacijo v zdravstvenem domu.

 

Na podlagi proučitve vsebine vašega dopisa ugotavljamo, da žal nismo pristojni za obravnavo socialne, ekonomske in zdravstvene probematike.

 

V zvezi z domnevnimi nezakonitimi vpogledi v vaše zdravstvene podatke vam pojasnjujemo, da če so bili ti resnično izvedeni pred sedemnajstimi leti, takega nezakonitega ravnanja ni več možno sankcionirati (zaradi absolutnega zastaranja) in ga je tudi težko ugotoviti oziroma dokazati. Zato v tem primeru vložitev inšpekcijske prijave ni smiselna. Prav tako IP zgolj na podlagi vaše kratke informacije o domnevni kršitvi ne bo uvedel inšpekcijskega postopka.

 

Ča pa gre za domnevno nezakonite vpoglede v zdravstvene podatke, do katerih je prišlo v novejšem času (do največ dveh let nazaj), pa lahko pri nas vložite inšpekcijsko prijavo, ki pa mora biti obrazložena oziroma konkretizirana vsaj z navedbami, kje, kdaj in kaj se je zgodilo, ter od kod ste prejeli informacijo o kršitvi. Priporočamo, da si pomagate z obrazcem ZIN PRIJAVA, ki je dostopen na tej povezavi: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

 

Prijazen pozdrav,

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

 samostojni svetovalec IP