Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.02.2020
Naslov: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Številka: 07121-1/2020/140
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste pred tremi tedni na fitnes naslovili zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, vendar vam do sedaj na zahtevo niso odgovorili. Zanima vas, kaj lahko storite.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Rok za odločitev upravljavca (v konkretnem primeru fitnesa) na zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je en mesec od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Upravljavec o vaši zahtevi odloči s pisnim obvestilom. Zoper molk upravljavca (tj. če posamezniku ne odgovori v enomesečnem oziroma v izjemoma podaljšanem roku) ali zoper zavrnilni odgovor upravljavca je mogoča pritožba, za reševanje katere je pristojen IP. Pritožbo zaradi molka je treba po izteku predpisanega roka vložiti pri IP, pri čemer roka za vložitev pritožbe ni. Pritožbo zaradi zavrnitve je treba vložiti v 15 dneh od prejema zavrnilnega odgovora. 

V skladu z navedenim vam IP svetuje, da, v kolikor upravljavec o vaši zahtevi v roku enega meseca od prejema vaše zahteve ne odloči, pri IP vložite pritožbo zaradi molka upravljavca. Več informacij o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, kako jo uveljavljati in več informacij glede pritožbe lahko pridobite na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP