Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.02.2020
Naslov: Fotografiranje otrokovega nastopa v vrtcu
Številka: 07121-1/2020/223
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je vrtec prepovedal fotografiranje otrok. Zanima vas, ali lahko fotografirate svojega otroka na nastopih v okviru vrtca.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Fotografiranje, kot ga opisujete v vašem dopisu (fotografiranje svojega otroka za lastne potrebe oz. osebno rabo), načeloma ne predstavlja obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe. Glede na določbe točke (c) drugega odstavka 2 člena Splošne uredbe se namreč ta ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov (torej tudi za fotografiranje ali snemanje), s strani fizične osebe med potekom popolnoma osebne in domače dejavnosti.

 

Vsekakor pa morajo biti starši previdni pri morebitnem nadaljnjem posredovanju fotografij drugih otrok, predvsem tudi pri objavah na spletu in na družbenih omrežjih, namreč v takšnem primeru najverjetneje gre za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe, za katero je potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago (npr. privolitev zakonitega zastopnika v objavo).

 

IP je prejel kar nekaj podobnih vprašanj, zato je v zvezi s tem na svoji spletni strani objavil novico, kjer boste našli odgovor na svoje vprašanje:

 

IP vas za podrobnejšo razlago napotuje tudi na že objavljeno mnenje, ki je dostopno na spletni strani:

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP