Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.02.2020
Naslov: Pridobitev zdravstvenih podatkov s strani stečajnega upravitelja od stečajnega dolžnika
Številka: 07121-1/2020/220
Vsebina: Pravne podlage, Uradni postopki , Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 17. 2. 2020 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko stečajni upravitelj od vas, kot stečajnega dolžnika v osebnem stečaju, pridobi nekatere zdravstvene podatke ali zdravstveno dokumentacijo glede sedanjega zdravstvenega stanja, časa hospitalizacije in kakšne so omejitve v prihodnje.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam neobvezujoče pojasnjujemo, da vam dokončnega in konkretnega odgovora žal ne moremo ponuditi, ker nam ni znano, kakšen je v konkretnem primeru bil namen oziroma razlog za pridobitev teh informacij, v kateri fazi stečajnega postopka ste in katero pravno podlago za pridobitev informacij je imel v mislih stečajni upravitelj.

 

Kot primer naj navedemo, da je stečajni upravitelj po 171. čenu Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) upravičen in dolžan nadzorovati poslovanje insolventnega dolžnika in izpolnjevanje njegovih obveznosti, določenih v 4. poglavju ZFPPIPP. Insolventni dolžnik mora upravitelju dati vse informacije v zvezi s tem. Da je lahko relevantno tudi zdravstveno stanje stečajnega dolžnika izhaja na primer iz četrtega odstavka 400. člena ZFPPIPP, ki določa, da s sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti sodišče določi preizkusno obdobje na podlagi mnenja upravitelja ob upoštevanju starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP