Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.02.2019
Naslov: Definicija osebnih podatkov
Številka: 0712-3/2018/2335
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, kako lahko ukrepate v primeru, ko zdravnik v izvid napiše nekaj, kar po vašem mnenju ne drži.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Pravica do popravka vam omogoča, da pri upravljavcu dosežete, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z vami in dopolni nepopolne osebne podatke, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Prav tako je upravljavec dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati. Z uveljavljanjem takšne pravice z področja varstva osebnih podatkov lahko zahtevate popravek t.i. »tehničnih« pomot, kot so na  primer napačen datum, napačni rojstni datum, napačni EMŠO in podobno. Z uveljavljanjem omenjene pravice pa ni možen izbris ali popravek diagnoze, mnenja, poročila itd., lahko pa pacient v tem primeru vloži v dokumentacijo nasprotni dokaz oz. pripombo. Podrobnejše informacije najdete v 41. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP).

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik