Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 08.01.2020
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu
Številka: 07121-1/2020/17
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas ali je zakonsko dovoljeno izvajati nadzor s kamerami nad delavci na vsakem koraku? Navajate, da ste v vašem podjetju pod nenehnim nadzorom s strani direktorja. To se dogaja že več let in zadnje čase je nevzdržno. Vpliva na vaše delo in psihično počutje. Zanima vas ali je možno oddati anonimno prijavo?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Glede videonadzora na delovnem mestu IP pojasnjuje, da lahko delodajalec videonadzor na delovnem mestu uvede le izjemoma, pod strogimi pogoji, ki jih predpisuje 77. člen ZVOP-1. Po določbi 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 lahko delodajalec videonadzor izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” za uvedbo videonadzora za dostop v službene prostore (75. člen ZVOP-1) ter vhode v večstanovanjske stavbe (76. člen ZVOP-1). Delodajalec mora takšno nujno potrebnost izkazati v pisnem aktu za uvedbo videonadzora (običajno interni pravilnik), kjer predpiše tudi ustrezne tehnične organizacijske ukrepe, kot so pogoji pregledovanja posnetkov, kdo ima dostop, kako se zagotavlja sledljivost pregledovanja, itd. Več o videonadzoru na delovnem mestu si lahko preberete v naših Smernicah glede izvajanja videonadzora, na str. 13 in naslednjih.

 

Če menite, da se videonadzor izvaja nezakonito, lahko podate prijavo pri IP (uporabite lahko tudi obrazec, dostopen na naši spletni strani - Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)). Prijava je lahko oddana tudi anonimno. IP pa je tudi, ko je prijavitelj znan, zakonsko obvezan varovati vir prijave.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo