Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.02.2020
Naslov: Vprašanje glede pošiljanja sporočil brez predhodne prijave
Številka: 0712-1/2019/2725
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da določena potovalna agencija »spam-a« slovenske domene »info@« brez predhodne prijave na mailing listo. V skladu z navedenim vas zanima ali to smejo početi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da se varstvo osebnih podatkov nanaša na obdelavo osebnih podatkov, pri čemer so osebni podatki tisti podatki, ki kažejo na posameznika. Podatki, ki se navezujejo na pravno osebo in druge poslovne subjekte (npr. e-naslov infoping@podjetjepong.si) ne sodijo med varovane osebne podatke, zato zanje pravila varstva osebnih podatkov ne veljajo. Predhodna privolitev za obveščanje v takem primeru torej ni potrebna.

 

Pravila glede trženja poslovnim subjektom ureja zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvajata Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) in Tržni inšpektorat RS (TIRS). V kolikor menite, da gre za kršitev pravil, ki jih določa zakonodaja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik