Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.01.2020
Naslov: Izbris objave s spletne strani
Številka: 07121-1/2020/79
Vsebina: Pravica do pozabe, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete, kako lahko dosežete odstranitev objave na določeni spletni strani. Poskusili ste stopiti v stik s spletnim mestom, administratorjem, registrarjem spletne strani itd., a brez uspeha. Želite, da bi bila zadeva odstranjena iz spletnih brskalnikov in tudi iz spletne strani same.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP je na vprašanje podobno vašemu že odgovoril v neobvezujočem mnenju, ki je dostopno na naši spletni strani in v povezanih gradivih, in sicer vam priporočamo, da si preberete mnenje št. 0712-1/2019/2424 z dne 25.10.2019, dostopno prek povezave https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1003.

 

Odgovor glede odstranitve objave iz rezultatov iskanja v spletnih brskalnikih pa lahko najdete na strani 15 Smernic Informacijskega pooblaščenca o orodjih za zaščito zasebnosti na internetu, dostopnih na https://www.ip-rs.si/index.php?id=886.  

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

mag. Polona Merc

Svetovalka pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov