Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.01.2020
Naslov: Snemanje sej občinskega sveta s strani medijev
Številka: 07121-1/2020/86
Vsebina: Mediji, Občine, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je medijski snemalec snemal sejo občinskega sveta, to pa nato predvajal na Facebooku. Zanima vas, ali je snemanje in objava posnetkov sej v živo dovoljena.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je v svojih neobvezujočih mnenjih že odgovarjal na podobna vprašanja, v nadaljevanju vas zato napotuje na dve takšni mnenji:

 

Poleg tega vas napotujemo tudi na naše sporočilo za javnost z dne 6. 2. 2019, ki je dostopno med IP novicami na spletni strani https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-medijem-nikoli-ni-prepovedal-porocanja-1114/.

 

Ob tem IP še poudarja, da se posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, ne objavljajo javno in da se te seje oziroma deli sej eventualno snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika. IP iz previdnosti opozarja, da v primeru predvajanja sej v živo lahko pride tudi do nepredvidene obdelave oz. razkritja osebnih podatkov, ki niso namenjeni javnosti, kar bi eventualno lahko predstavljalo nedopustno obdelavo osebnih podatkov.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca