Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.01.2020
Naslov: Nepravilnosti glede varovanja osebnih podatkov pri obravnavi vloge
Številka: 07121-1/2020/100
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Pravne podlage, Upravne enote, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste na upravni enoti vložili vlogo za pridobitev državljanstva. Pri obravnavanju vloge je prišlo do nepravilnosti glede varovanja vaših osebnih podatkov. Zanima vas, kaj lahko v takšnem primeru storite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ugotavlja, da v konkretnem primeru nima dovolj informacij, namreč ne pojasnite do kakšnih nepravilnosti je prišlo, zato je tudi mnenje bolj splošne narave.

 

Upravna enota kot upravljavec osebnih podatkov ima določene obveznosti po Splošni uredbi, med drugim lahko osebne podatke obdeluje le v skladu s členom 6(1), ki določa pravne podlage. Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Poleg tega je upravljavec dolžan z izvajanjem tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotoviti ustrezno raven varnosti osebnih podatkov glede na tveganje za pravice in svoboščine posameznikov. Dolžan je tudi zagotoviti, da se nepooblaščene osebe ne morejo seznaniti z osebnimi podatki posameznikov. Več o dolžnostih, ki jih imajo upravljavci osebnih podatkov, si lahko preberete na naši spletni strani: https://upravljavec.si/.

 

IP pojasnjuje, da lahko v primeru, če na podlagi navedenega utemeljeno sumite, da gre za nezakonito obdelavo vaših osebnih podatkov, in s tem za kršitev določb ZVOP-1 ali Splošne uredbe, na IP naslovite obrazloženo prijavo kršitve varstva osebnih podatkov z dokazili, pri čemer si lahko pomagate z obrazcem »Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«, ki je objavljen na spletni strani IP, na naslovu: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. Takšna prijava ima naravo pobude za uvedbo inšpekcijskega nadzora, IP pa inšpekcijski postopek uvede po uradni dolžnosti, in sicer v primeru, ko iz prijave izhaja utemeljen sum kršitve navedene zakonodaje. Ob tem pa IP poudarja, da ne more preverjati zakonitosti izvedbe samega upravnega postopka, saj za to ni pristojen.

 

Zoper odločbo upravne enote lahko v roku vložite pritožbo, eventualno pa lahko v primeru kršitev ZUP vložite prijavo na upravno inšpekcijo.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca