Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.12.2019
Naslov: Vložitev zahteve za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri obdelovalcu
Številka: 0712-1/2019/2865
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 3. 12. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem (povzetek), ali lahko pri podjetju, ki za vaše podjetje izvaja obračun plač zaposlenih, zahtevate seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, konkretno bi se želeli seznaniti z izvedeno spremembo relevantnega transakcijskega računa.  

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ker IP na področju do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki nastopa kot pritožbeni organ, je mnenje lahko le splošno.

 

 

Za odločanje o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je praviloma pristojen upravljavec (v vašem primeru delodajalec) in ne pogodbeni obdelovalec (v vašem primeru podjetje za obračun plač).

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Zgornje mnenje utemeljujemo z naslednjim:

  • Splošna uredba o varstvu podatkov na tistih mestih, kjer govori o pravici do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, obveznosti v zvezi s tem veže le na upravljavca in ne na obdelovalca (na primer člen 12 in 15);
  • Poleg tega člen 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki govori o obdelovalcu v (e) točki tretjega odstavka govori o tem, da »obdelovalec pomaga upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori (torej ne obdelovalec, temveč upravljavec – opomba IP) na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III«, kar pomeni, da obdelovalec o zahtevah posameznikov ne odloča, temveč le nudi podporo upravljavcu, na primer z informacijami o obdelavi ter pri iskanju, pripravi in posredovanju podatkov;
  • Prenos obdelave osebnih podatkov na obdelovalca že pojmovno ne obsega upravičenj do odločanja o obdelavi osebnih podatkov (sem spada tudi odločanje o zahtevah posameznikov, poleg odločanja o namenih, uvedbi in ukinitvi obdelave, posredovanja podatkov uporabnikom in podobno), kot najvišje pravne oblasti glede osebnih podatkov, temveč obsega zgolj tehnični ali fizični vidik obdelave osebnih podatkov, torej dejanja obdelave.

 

IP ne izključuje možnosti, da se obdelovalca posebej pooblasti tudi za samo odločanje o pravicah posameznikov, vendar v vašem primeru – glede na odziv obdelovalca – temu verjetno ni tako.

 

Lepo pozdravljeni,

 

 

Pripravil:
mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka