Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.01.2020
Naslov: Prijava zoper upravljavca stanovanjskega bloka
Številka: 0712-1/2019/2829
Vsebina: Inšpekcijski postopki, Stanovanjsko in nepremičninsko pravo, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem navajate, da bi podali prijavo zoper upravljavca stanovanjskega bloka, ker sumite kršitev 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj po vsej verjetnosti, upravljavec nima soglasja etažnih lastnikov.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V kolikor sumite, da upravljavec stanovanjskega bloka za videonadzor nima soglasja vsaj 70% etažnih lastnikov, lahko prijavo podate preko naslednjega obrazca:

 

Za konec poudarjamo, da mora za naše inšpekcijsko ukrepanje obdelava osebnih podatkov (snemanje) že potekati.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec