Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.12.2019
Naslov: Podatek o tem, kdo je dostopal do zdravstvenih podatkov
Številka: 0712-1/2019/2979
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, kdo je brskal po vaših zdravstvenih podatkih.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s členom 15 Splošne uredbe ima vsak posameznik pravico seznaniti se z lastnimi osebnimi podatki. Skladno s točko (c) navedenega člena se lahko posameznik seznani z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki. Ob tem velja izpostaviti, da med uporabnike, s katerimi se lahko po členu 15 seznanite, ne sodijo zaposleni pri upravljavcu, temveč so tu mišljeni zunanji uporabniki. Svetujemo vam, da na upravljavca osebnih podatkov (npr. bolnišnico) naslovite pisno zahtevo za seznanitev z uporabniki, ki so dostopali do vaših osebnih podatkov. Vse potrebne informacije glede uveljavljanja pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in (neobvezen) obrazec zahteve lahko najdete na naši spletni strani:  https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

V kolikor menite, da je prišlo do nezakonitega vpogleda v vaše zdravstvene osebne podatke, lahko pri IP podate obrazloženo prijavo kršitve, na podlagi katere lahko IP prične z inšpekcijskim postopkom (več o tem: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/).

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP