Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 07.01.2020
Naslov: Snemanje svojega nastopa na sestanku
Številka: 0712-1/2019/2987
Vsebina: Pravne podlage, Razno
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali lahko zvočno snemate svoj nastop na sestanku, če ste vse navzoče obvestili, da se bo vaša predstavitev snemala za zasebno rabo. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Skladno s členom 6(1) Splošne uredbe je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

(a)    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
(b)    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
(c)    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
(d)    obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
(e)    obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
(f)    obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

V kolikor bi v konkretnem primeru posneli zgolj svoj glas, bi s tem obdelovali le svoje osebne podatke, kar je dovoljeno in za to ni potrebno izpolniti nobenih posebnih pogojev. Člen 6(1) se nanaša na situacijo, če bi ob svojih osebnih podatkih obdelovali tudi osebne podatke drugih posameznikov, na primer če bi posneli glasove tudi drugih navzočih posameznikov na sestanku, ti pa bi bili na podlagi posnetka določni ali vsaj določljivi. V takšnem primeru, v kolikor bi šlo za obdelavo osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe in bi z obdelavo osebnih podatkov nastala zbirka podatkov, je treba zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo njihovih osebnih podatkov, kakor to določa zgoraj navedeni člen 6(1). Najbolj primerna pravna podlaga bi v konkretnem primeru (na podlagi informacij, ki ste nam jih podali) bila privolitev posameznikov v obdelavo njihovih osebnih podatkov. Ne glede na to pa IP ugotavlja, da nima dovolj informacij, da bi lahko v konkretnem primeru podal dokončen odgovor, poleg tega lahko konkretno presojo opravi zgolj v okviru inšpekcijskega postopka in ne v okviru neobvezujočega mnenja.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca