Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.12.2019
Naslov: Obveščanje posameznika o obdelavi podatkov pri spletnih trgovinah
Številka: 0712-1/2019/2870
Vsebina: Informiranje posameznika, Privolitev, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede pravilne prakse glede privolitev v spletnih trgovinah. Opazili ste namreč zelo različne variante, npr.  da se uporabnik ob oddaji naročila strinja s splošnimi pogoji spletne trgovine. Glede nadaljnje obdelave vas zanima, ali mora biti obdelava osebnih podatkov zapisana v posebnem dokumentu (Politika zasebnosti) ali je le-ta lahko del splošnih pogojev in ali se lahko pri obeh potrditvenih okencih sklicujete na isti dokument ali ne?


Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da mora biti posameznik glede obdelave osebnih podatkov obveščen na razviden, razumljiv in berljiv način (uvodna določba 60 Splošne uredbe) in sicer z informacijami, kot jih določa člen 13 Splošne uredbe. Sama oblika je prepuščena upravljavcu, lahko gre za en ali več dokumentov oziroma enot informacij. Glede potrditvenih oken opozarjamo na zahtevo po granularnosti privolitve za različne namene (glej smernice o privolitvi, povezava spodaj), sam sklic pa lahko vodi na isto mesto oz. dokument z informacijami.

 

V pomoč so vam lahko predvsem Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh:

 

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-informacijskega-pooblascenca-za-oblikovanje-izjave-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh/

 

Obenem vas opozarjamo tudi na pomembnost razlikovanja med pravno podlago v privolitvi (člen 6(1)(a) Splošne uredbe) in pravno podlago v pogodbi med posameznikom in upravljavcem (člen 6(1)(b) Splošne uredbe):

 

V pomoč pri informiranju posameznikov vam priporočamo tudi naslednja gradiva:

 

 

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke