Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 28.11.2019
Naslov: Neposredno trženje po elektronski pošti
Številka: 0712-1/2019/2716
Vsebina: Elektronska pošta, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da prejemate neželeno e-pošto. Namreč kliknili ste na gumb »unsubscribe«, vendar ta ne deluje pravilno in tako e-pošto še naprej prejemate. Zanima vas, ali smo mi pristojni za navedeni primer ali bi se morali obrniti na koga drugega.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP vas v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na dve neobvezujoči mnenji, v katerih je odgovoril na vprašanja podobno vašemu:

 

IP svetuje, da v konkretnem uveljavljate svoje pravice, ki jih imate v skladu s Splošno uredbo. In sicer lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov iz evidence upravljavca ali ugovarjate nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. IP v takšnem postopku nastopa kot pritožbeni organ (torej v primeru zavrnitve vaše zahteve s strani upravljavca ali v primeru, da vam upravljavec ne odgovori v roku enega meseca, lahko pri IP vložite pritožbo).

 

Nadalje IP pojasnjuje, da nadzor nad določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1), ki podrobneje ureja neposredno trženje po elektronski pošti, izvajata Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) in Tržni inšpektorat.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca