Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.12.2019
Naslov: varnost osebnih podatkov pri uporabi elektronskega naslova iz javne domene, eAsistent
Številka: 0712-1/2019/2818
Vsebina: Pravne podlage, Zavarovanje osebnih podatkov, Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljevanju: IP) je po elektronski pošti dne                … prejel vaš dopis, v katerem vas zanima varnost osebnih podatkov pri uporabi aplikacije eAsistent. Navajate, da je uporaba aplikacije pogojena z uporabo elektronskega naslova uporabnikov te aplikacije, tako staršev kot zaposlenih v šolstvu. Vprašljiva se vam zdi varnost osebnih podatkov v primeru, ko uporabnik dostopa z elektronskega naslova iz brezplačne javne domene (gmail, yahoo ipd.). Opažate, da si tudi mnogi zaposleni (različne šole, mobilni izvajalci in drugi) uredijo preusmeritev iz uradnega službenega naslova na privatni elektronski naslov z javno domeno.

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Ob tem IP poudarja, da izven konkretnih inšpekcijskih postopkov ne more presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov. V zvezi z zakonitostjo obdelav osebnih podatkov v okviru aplikacije eAsistent je v teku inšpekcijski postopek, zato IP do njegovega zaključka vprašanj ustreznosti pravnih podlag za posamezne vrste in namene obdelav v tem okviru ne more komentirati.

 

Na IP so bila v preteklosti že naslovljena vprašanja glede uporabe aplikacije eAsistent. Nekatere odgovore na vaša morebitna dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov učencev boste našli v mnenjih, ki so objavljena na spletnih straneh IP. Najlažje do teh informacij pridete tako, da v Iskalniku po odločbah in mnenjih VOP (https://www.ip-rs.si/vop/)  izberete vsebinsko področje Šolstvo.

 

Na vaše vprašanje glede vrste domene pri uporabi elektronskega naslova, ki ga uporablja starš ali šolski delavec, pa IP pojasnjuje, da je domena elektronskega naslova uporabnika te aplikacije v diskrecijski pristojnosti uporabnika te storitve, saj jo tudi izbere sam, po lastni presoji. Za uporabo aplikacije eAsistent se točno določena domena z vidika varstva osebnih podatkov uporabnikov in njihovi otrok, kolikor nam je znano, ne zahteva. Ob tem izpostavljamo, da je vprašanje zagotavljanja varnosti obdelav osebnih podatkov, ko gre za obdelavo osebnih podatkov s strani pooblaščenih obdelovalcev v okviru teh upravljavcev npr. šol ipd. stvar presoje posameznih upravljavcev in načelnega stališča ni mogoče podati. Posameznik npr. starši, pa se v zvezi z lastno zasebno komunikacijo (ko torej ne nastopajo v vlogi npr. zaposlenih pri posameznem upravljavcu) prav tako sami odločajo, katere ponudnika e-pošte si bodo izbrali.

 

V kolikor pa bi vsebina elektronskih sporočil vsebovala posebne vrste osebnih podatkov (člen 9 Splošne uredbe) menimo, da bi jih bilo pri pošiljanju potrebno s strani posameznih upravljavcev glede na določbe veljavnih predpisov (pošiljanju elektronskega sporočila) zavarovati s kriptiranjem, ne glede na vrsto domene, ki jo uporabnik uporablja.

 

 

S spoštovanjem,

                                                                            

                                                                                  Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                  Informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                        

Alenka Antloga, univ. dipl. prav.,                                             

državna nadzornica za

varstvo osebnih podatkov