Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 19.12.2019
Naslov: Napotitev na mnenje_zvočno snemanje sestanka etažnih lastnikov
Številka: 0712-1/2019/2628
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je dne 18. 11. 2019 prejel vaše e-sporočilo, v katerem ste navedli, da ste etažna lastnica v večstanovanjski stavbi. Pred kratkim  vam je upravnik sklical zbor etažnih lastnikov, ki bo 29. novembra 2019 in v vabilu zapisal, da se bo za potrebe sestave zapisnika snemal zvok zbora lastnikov. K vabilu na zbor upravnik ni priložil nobenega soglasja v podpis. Sama nasprotujete snemanju zvoka na zboru lastnikov in nimate namena podpisati morebitnega soglasja za snemanje zvoka.

Zanima vas, ali je upravniku ali drugim udeležencem zbora etažnih lastnikov dovoljeno  snemanje zvoka in hramba zvočnega posnetka brez dovoljenja vseh udeležencev zbora.

 

IP je v podobnih primerih že izdal svoja neobvezna mnenja, ki so objavljena na naši spletni strani. Najdete jih lahko s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/, in sicer v področju Stanovanjsko in nepremičninsko pravo. Vsebina takšnih odgovorov vam je dostopna preko naslednje povezave:

 

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=105&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=snemanje%20sej

 

 

 

Prijazen pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka