Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.12.2019
Naslov: Kratko pojasnilo, vpogled v podpisno listo pogodbe o upravljanju
Številka: 0712-1/2019/2777
Vsebina: Stanovanjsko in nepremičninsko pravo
Pravni akt: Mnenje

Glede na posredovano sporočilo, v katerem ste med drugim navedli tudi vsebino mnenja Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju: IP), iz katerega izhaja stališče IP o pravici vpogleda v podpisno listino (oz. v osebne podatke etažnih lastnikov, podpisnikov), ki so sestavni del Pogodbe o upravljanju večstanovanjskih stavb in to, da ste navedeno stališče že preverili v telefonskem pogovoru z zaposlenim pri IP vam pojasnjujemo zgolj to, da predpisi s področja varstva osebnih podatkov ne določajo, na kakšen način vam je upravnik dolžen zagotoviti vpogled v podpisno listino, s podpisi etažnih lastnikov in vam zato lahko samo svetujemo, da se o načinu želene seznanitve pogovorite z upravnikom oz. s tistim predstavnikom etažnih lastnikov, ki je vodil postopek menjave upravnika.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                               informacijska pooblaščenka