Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.12.2019
Naslov: Videonadzor zasebnega zemljišča
Številka: 0712-1/2019/2767
Vsebina: Policijski postopki, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za odgovore na vprašanja glede videonadzora zasebnega dvorišča. Zanima vas, ali bi prišlo do težav v primeru uporabe videoposnetka na policiji, saj imate zaradi navedenega odseka s sosedom že vrsto let spore. Prav tako vas zanima ali je potrebno postaviti opozorilni znak, glede na to, da je zemljišče v celoti v vaši lasti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

V primeru videonadzora oz. snemanja zasebne posesti okoli enostanovanjskih stavb je treba upoštevati, da se določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1 ne uporabljajo za obdelavo osebnih podatkov, ki jo fizične osebe izvajajo med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti. Videonadzor, ki ga posameznik izvaja iz svoje hiše ali nad svojimi nepremičninami, se praviloma šteje kot obdelava osebnih podatkov, ki se izvaja med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti, razen v primeru, ko se z njim snemajo tudi javne površine ter nepremičnine, ki niso v lasti posameznika, ki videonadzor izvaja.

 

Iz zgoraj navedene zakonodaje in sodne prakse glede uporabe videoposnetka na policiji splošno velja, da so posnetki video nadzornih kamer dopustni, če so bile kamere postavljene in uporabljene za njihov običajen namen, tj. zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja in če posnetek ni nesorazmerno posegal v posameznikovo pravico do zasebnosti.

 

Glede na dejstvo, da se določila Splošne uredbe in ZVOP-1 ne uporabljajo, če gre za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja izključno za osebno uporabo, družinsko življenje ali za druge domače potrebe, vam v tem primeru ni potrebno objaviti obvestila o izvajanju videonadzora, določenega v 74. členu ZVOP-1.

 

Za več informacij v zvezi z videonadzorom vas napotujemo na smernice IP o videonadzoru, ki so dostopne na povezavi: 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

IP pa je v zvezi z navedenim področjem izdal že veliko neobveznih mnenj, ki so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/, vsebinsko področje »Video in avdio nadzor«.

  

V upanju, da ste dobili odgovor na vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:

Tanja Suša, univ. dipl. prav.,

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov