Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.12.2019
Naslov: Javnost podatkov v zemljiški knjigi
Številka: 0712-1/2019/2955
Vsebina: Pravica do pozabe, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravne podlage, Rok hrambe OP, Svetovni splet, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali obstaja obrazec za izbris vašega naslova iz javne evidence zemljiške knjige. Zanima vas, ali lahko dostopate do informacije o tem, kdo je dostopal do vaših podatkov v zemljiški knjigi.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Glede na člen 6(1) Splošne uredbe je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (poleg npr. privolitve; pogodbe) tudi tista obdelava, ki je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

 

Zemljiško knjigo vodi sodišče, ureja jo pa Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZZK). Zemljiška knjiga je v skladu z ZKK javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. Pri vpisu pridobitve pravice na nepremičnini (npr. lastninske pravice) se vpišejo podatki o osebi, ki je imetnik ali imetnica te pravice (drugi odstavek 14. člena ZKK), razen če zakon ne določa drugače. V skladu z ZKK so tako vsi vpisi v zemljiški knjigi javni. Pod pogoji, določenimi z navedenim zakonom, so javne tudi listine, na podlagi katerih so bili opravljeni vpisi v zemljiško knjigo.

 

Izbris osebnih podatkov pa ni mogoč, če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Evropske unije ali prava države članice, ki velja za upravljavca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu (člen 17(3)(b) Splošne uredbe). V skladu z navedenim svojih osebnih podatkov, za katere ZKK določa, da so javni, ne morete izbrisati iz javne zemljiške knjige, saj objava navedenih osebnih podatkov temelji na zakonski določbi, ki velja za upravljavca.

 

Glede seznanitve z uporabniki ali kategorijami uporabnikov, ki so jim bili razkriti ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, lahko podate zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. Več o navedeni pravici in kako vložiti zahtevo si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-vedeti-kaj-pocnejo-z-mojimi-podatki/.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca