Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.11.2019
Naslov: Kaj mora imeti društvo skladno z zakonodajo
Številka: 0712-1/2019/2288
Vsebina: Društva
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis v katerem sprašujete, kaj mora društvo kot pravna oseba zasebnega prava, ki ne deluje v javnem interesu (nima tega statusa) imeti skladno z informacij. zakonodajo (odgovorne osebe za osebne podatke, pravne akte,... ipd).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za odgovor na vaše vprašanje vam priporočamo, da si preberete deset korakov »Kaj moramo glede GDPR storiti sedaj«.

 

Povezava do infografike: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/GDPR/GDPR_TOP10_14sep2017.pdf

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               Informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Darko Mohar,

Projektni sodelavec