Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.12.2019
Naslov: Zbiranje podatkov za namen izvajanja pogodbe
Številka: 0712-1/2019/2635
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Zanima vas, ali je zares potrebno, da za uporabo storitve woop.fun/ zahtevajo vaše podatke in podatke o vaših otrocih, ki jih mora v vsakem primeru spremljati eden od staršev?

 

Prav tako vas tudi na splošno zanima, če lahko spletne strani zahtevajo vaše osebne podatke ali da morate celo ustvariti svoj osebni profil pri njih, kot pogoj za njihovo uporabo oz. 'brskanje' po tej spletni strani.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da v okviru mnenja ne more podati zavezujočega stališča glede zakonitosti zbiranja osebnih podatkov pri uporabi konkretnih storitev. Slednje lahko stori le v okviru inšpekcijskega postopka, upoštevaje vse okoliščine primera.

 

Na splošno IP lahko pojasni, da ko gre za izvajanje storitev, upravljavci lahko zbirajo tiste podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Kateri podatki so 'potrebni' je odvisno od narave storitve - pri tem morajo upravljavci upoštevati načelo najmanjšega obsega, v skladu s katerim je dopustno zbirati le tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Sam način zbiranja podatkov, torej, da se pred dostopom do storitve zahteva predhodna registracija (ali ustvarjanje osebnega profila), ni sporna z vidika varstva osebnih podatkov, če so zbrani podatki potrebni za izvajanje storitve ali za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga. Problematično je lahko če bi bil na primer dostop do osnovne storitve, pogojen s podajo privolitve za obdelavo za namen, ki ni povezan s samo storitvijo (npr. če bi upravljavec pogojeval dostop do storitve s privolitvijo v neposredno trženje). V tem primeru bi šlo lahko za kršitev varstva osebnih podatkov. Na splošno pa ni mogoče trditi, da že sama zahteva po predhodni registraciji kaže na zbiranje prekomerne količine podatkov, ki se jih bo uporabljalo za namene, ki niso potrebni za izvajanje pogodbe ali brez druge ustrezne pravne podlage.

 

Upamo na vaše razumevanje in vas lepo pozdravljamo.  

 

Lep pozdrav,

 

 

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                                       

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo