Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.12.2019
Naslov: Zbiranje podatkov o podjetju
Številka: 0712-1/2019/2711
Vsebina: Pravne podlage, Razno
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste po navadni pošti prejeli pismo na naslov vašega s.p., za katerega menite, da je velika goljufija, kjer je bila zlorabljena zakonodaja vezana na GDPR. Svojemu sporočilu ste dodali tudi elektronsko kopijo navedenega pisma. Prosite za pomoč IP in za usmeritev na morebitno drugo pristojno institucijo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

 

IP iz priloženega dopisa ugotavlja, da ste prejeli »ponudbo« za storitev objave podatkov vašega podjetja na portalu, ki zbira in daje na voljo podatke podjetij. Ob IP pojasnjuje da podatki, ki so vezani na poslovni subjekt (tudi če gre za s.p.) ne uživajo varstva osebnih podatkov. Kolikor gre za podatke zakonitih zastopnikov družb in prokuristov, so nekateri podatki javni po Zakonu o sodnem registru oziroma Zakonu o Poslovnem registru Slovenije. Z zbirko podatkov družb registriranih v Sloveniji upravlja AJPES.

 

Iz dopisa, ki ste ga poslali ni razvidno, da bi v konkretnem primeru šlo kršitev s področja varstva osebnih podatkov. Glede pisma ki ste ga prejeli, pa bi lahko šlo za prevaro, ki lahko krši druge predpise. O primeru ki je podoben vašemu, so poročali tudi mediji: https://www.24ur.com/novice/slovenija/spet-krozijo-pisma-prevare-ki-ciljajo-na-podjetnike.html. IP predlaga, da se za dodatne informacije obrnete na Tržni inšpektorat RS (gp.tirsping@govpong.si).

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo