Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.12.2019
Naslov: Trženje po navadni pošti
Številka: 0712-1/2019/2760
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da ste pred več leti opravili nakup v trgovini s stanovanjsko opremo in dodatki. Od tedaj ste neprestano prejemali njihove reklame po navadni pošti. Obvestili ste jih, da te pošte ne želite več prejemati in njihovih reklam od tedaj niste več prejeli. Oktobra letos ste spet po pošti zopet prejeli njihove reklame. Zanima vas, ali je v tem primeru prišlo do kršitve s področja varstva osebnih podatkov?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da po prvem odstavku 72. člena ZVOP-1 (ki še velja v delu, ki se nanaša na neposredno trženje po navadni pošti), določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače. Dalje, prvi odstavek 73. člena ZVOP-1 določa, da lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Ob zgoraj navedenem IP opozarja na dikcijo 73, člena ZVOP-1, po katerem je dolžan upravljavec na zahtevo »trajno ali začasno« prenehati uporabljati posameznikove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Iz vašega dopisa ne izhaja utemeljitev, da ste izrecno zahtevali »trajno prenehanje uporabe podatkov«, zato v konkretnem primeru ne more ugotoviti ali je prišlo do kršitve s področja varstva osebnih podatkov. IP dalje še pojasnjuje, da se je 25. maja 2018 pričela uporabljati Splošna uredba (ang. GDPR), ki v določenem delu nadomešča uporabo pravil varstva osebnih podatkov, kot jih ureja ZVOP-1. Glede na dejstvo, da so morali upravljavci za zagotovitev skladnosti z novo zakonodajo izvesti več obveznosti (npr. morebitno ponovno zbiranje privolitev v skladu s Splošno uredbo, itd.), IP na podlagi podanih informacij ne more zagotovo ugotoviti, če je v konkretnem primeru prišlo do kršitve s področja varstva osebnih podatkov. IP lahko slednje ugotovi le upoštevaje vseh konkretnih okoliščin primera v inšpekcijskem postopku.

 

IP še dodaja, da opisana »zahteva za prenehanje uporabe podatkov« iz 73. člena ZVOP-1 ne terja od upravljavcev izbrisa osebnih podatkov posameznikov. Izbris osebnih podatkov namreč zagotavlja nepovratno uničenje osebnih podatkov, kar posledično nedvomno zagotavlja, da upravljavec teh podatkov ne more več uporabiti za neposredno trženje ali drug namen obdelave. Pravico do izbrisa lahko posamezniki uveljavljajo pri upravljavcu (v vašem primeru trgovcu) v skladu s členom 17 Splošne uredbe. Ta v prvem odstavku določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, tudi kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja.

 

Za uveljavljanje trajnega prenehanja uporabe podatkov za neposredno trženje in hkrati izbris lahko uporabite tudi obrazec, ki je dostopen na spletni strani IP:

Zahteva za prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

 

Upamo, da smo vam s svojimi pojasnili uspeli pomagati.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo