Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.12.2019
Naslov: WiFi omrežne na voljo strankam-kupcem v podjetju
Številka: 0712-1/2019/2420
Vsebina: Svetovni splet, Zavarovanje osebnih podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem se na nas obračate z vprašanjem v zvezi z odgovornostjo glede uporabe brezplačnega brezžičnega interneta, ki bi ga radi dali na voljo vašim strankam in zaposlenim v trgovinah. V skladu za navedenim vas zanima odgovornost podjetja v primeru zlorabe takšnega omrežja (npr. prenos prepovedanih vsebin, širjenje sovražnega govora in podobno).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da eno največjih nevarnosti predstavljajo prav brezplačne javne Wi-Fi povezave, ki za dostop do interneta ne zahtevajo gesla, kljub temu pa ponudnik storitve dostopa do spleta ni odgovoren za poslane podatke v kolikor ta sam ne sproži prenosa, ne izbere prejemnika prenosa in ne izbere ali spremeni podatkov, ki so predmet prenosa. Kljub temu je priporočljiva uporaba varnostnih mehanizmov, s katerimi bi lahko zagotovili čim večjo stopnjo varnosti vašega dostopa do spleta ter ustrezna seznanitev uporabnika z vašimi pogoji uporabe dostopa do spleta. Za konkretno presojo splošne ustreznosti tovrstnih storitev pa IP ni pristojen.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik