Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 16.12.2019
Naslov: Snemanje na javnih površinah za namen izvedbe video vaje
Številka: 0712-1/2019/2858
Vsebina: Fotografije kot OP, Informiranje posameznika, Snemanje sej in javnih dogodkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nad. IP) je dne 22. 11. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da morate kot študent, za vajo, posneti video. Zalomilo se je že pri fotografijah lokacij, saj so določene branjevke "prepovedale" snemanje in fotografiranje. Zanima vas, kako je z zakonodajo glede javnega snemanja oseb oz. ali lahko snemate tudi obraze oseb, ki so na javnih površinah. Posnetki bi bili uporabljeni izključno za vajo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. čl. Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nad. Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. tč 1. odst. 49. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1, v nad. ZVOP-1) ter 2. čl. Zakona o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP pojasnjuje, da je v preteklosti že izdal neobvezujoča mnenja, ki se nanašajo na snemanje/fotografiranje na javnih površinah. Mnenja so objavljena na spletni strani IP (www.ip-rs.si), npr.:

 

  • Mnenje št. 0712-1/2019/557 z dne 11. 3. 2019

(https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=356&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F557)

 

  • Mnenje št. 0712-1/2019/2397 z dne 21. 10. 2019

(https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1026&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F2397)

IP pojasnjuje, da lahko fotografije/posnetki pomenijo varovane osebne podatke po Splošni uredbi takrat, kadar določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji jasno in nedvoumno razviden ter bi se bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali ko se hkrati s posnetki in fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku, na primer njegovo ime in priimek, letnica rojstva in podobno. Torej, če je ločljivost shranjenih fotografij ali posnetkov dovolj velika in je posameznike na njih mogoče prepoznati, takšno snemanje oz. fotografiranje lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov. V tem primeru je za njihovo obdelavo treba imeti ustrezno in zakonito pravno podlago, poleg tega pa zagotoviti tudi druge pogoje za obdelavo, ki jih predpisuje Splošna uredba (obvezno informiranje posameznikov, zagotovitev varne obdelave podatkov, ipd.).

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravila:

Tanja Švab, dipl. upr. ved.,

raziskovalka IP

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka