Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.11.2019
Naslov: Zbiranje OP ob menjavi gotovine v tujo valuto
Številka: 0712-1/2019/2606
Vsebina: Bančništvo, Pravne podlage
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je dne 5. 11. 2019 prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem prosite za pojasnilo, ali sme banka zbirati osebne podatke od posameznika in mu na ta način slediti, v kolikor ta s konkretno banko ni v nobenem razmerju, ampak na bančnem okencu opravi zgolj menjavo gotovine.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vas napotujemo na že objavljeno neobvezno mnenje IP št. 0712-1/2017/1674 z dne 5. 9. 2017, saj obravnava praktično identično tematiko in je ne glede na to, da je v vmesnem času v veljavo stopila Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), še vedno relevantno.

 

Iz omenjenega mnenja izhaja, da bi zakonsko pravno podlago banki v takem primeru lahko predstavljal Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ki zlasti finančnim institucijam nalaga obveznost izvajanja pregleda, ko oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, tudi če gre samo za sprejem oziroma zamenjavo denarja. Pravno podlago pa v konkretnem primeru lahko predstavlja tudi osebna privolitev, kjer se šteje, da ste z izbiro storitve menjave denarja pri banki, privolili v pogoje in ukrepe za obvladovanje tveganj, pod katerimi banka opravlja te storitve. Banka bi vam v vsakem primeru morala znati podati informacijo najmanj o pravni podlagi in namenu obdelave osebnih podatkov. 

 

S spoštovanjem,

 

 

Mojca Leitinger Okršlar

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov