Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.11.2019
Naslov: Definicija osebnega podatka
Številka: 0712-1/2019/2513
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem vas zanima, ali predstavljajo ime in priimek in številka sobe študenta v študentskem domu ali ime in priimek in čas bivanju v študentskem domu osebne podatke.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Osebni podatek“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznik (prvo točka člena 4 Splošne uredbe).

 

Pri določitvi, ali nek podatek predstavlja osebni podatek ali ne, je ključen test o določljivost posameznika. Na določljivost posameznika pa se gleda široko, torej ne samo skozi lastne zmožnosti, namene in interese, temveč se upošteva tudi, ali bi iz podatkov, ki jih obdelujete, drugi lahko izvedeli, na koga se nanašajo podatki. Treba je upoštevati vsa sredstva, informacije in znanja, ki jih imajo na voljo tudi drugi subjekti, ki bi lahko določili, za katerega posameznika gre. 

 

To pomeni, da so podatki kot na primer ime in priimek posameznika načeloma njegovi osebni podatki, saj je posameznika na podlagi navedenih podatkov praviloma mogoče določiti ali je ta vsaj določljiv. Nadalje IP meni, da tudi podatek o številki sobe ali času bivanja v domu lahko v kombinaciji s podatkom o imenu in priimku posameznika predstavlja osebni podatek, saj je posameznik načeloma tudi na podlagi navedenih podatkov določen ali vsaj določljiv.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca