Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.11.2019
Naslov: Neposredno trženje po navadni pošti
Številka: 0712-1/2019/2514
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da ste na domač naslov prejeli oglasno gradivo v zvezi z vozili. Od ponudnika, ki vam je poslal oglas, ste pred 11 leti kupili avto. Slednji vam je pojasnil, da vam je oglas posredoval na podlagi legitimnega interesa. Zanima vas, ali je to zakonito in kako sedaj postopati.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

V skladu s še veljavnim prvim odstavkom 72. člena ZVOP-1 lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev (gre za t.i. neposredno trženje), če drug zakon ne določa drugače. Isti člen v drugem odstavku določa, da za namene neposrednega trženja lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prvim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi druge osebne podatke.

 

Splošna uredba pa v členu 21 nadalje določa, da ima upravljavec dolžnost, da posameznika najpozneje ob prvem komuniciranju z njim izrecno opozori na pravico posameznika, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Poleg tega ima upravljavec dolžnost, da v primeru takšnega ugovora posameznika tudi dejansko preneha z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

 

IP vam v konkretnem primeru svetuje, da uveljavljate pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov. Več informacij o navedeni pravici, si lahko preberete na naši spletni strani: https://tiodlocas.si/zelim-ugovarjati-obdelavi-mojih-podatkov/. Več informacij o postopku glede uveljavljanja navedene pravice, si lahko preberete tukaj: https://tiodlocas.si/kako-uveljavim-svoje-pravice/.

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf.

 

IP je objavil že kar nekaj mnenj o neposrednem trženju. Vsa mnenja so dostopna na naši spletni strani (izberite vsebinsko področje: Neposredno trženje, nagradne igre): https://www.ip-rs.si/vop/.

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca