Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 11.11.2019
Naslov: Seznam presežnih delavcev
Številka: 0712-1/2019/2563
Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem vas kot člana Sveta delavcev … zanima, ali lahko Svet delavcev … pridobi poimenski seznam presežnih delavcev ali je po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) to prepovedano. Dodajate, da ste prejeli Program presežnih delavcev, ker se bo izvedla reorganizacija strokovnih služb, niste pa prejeli poimenskega seznama presežnih delavcev, kot to določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s točko b) tretjega odstavka 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZustS-A, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. 

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja le nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov.

 

V zvezi z navedenim vprašanjem IP meni, da določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit) ne predstavljajo pravne podlage, ki bi nalagala delodajalcu posredovanje seznama imen in priimkov odpuščenih delavcev svetu delavcev brez predhodnega soglasja odpuščenih delavcev.

 

S tem v zvezi vas IP napotuje na izčrpno mnenje, ki ga je izdal v zvezi z vprašanjem, podobnim vašemu. Mnenje je bilo izdano sicer še pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (25.5.2018), ki pa glede opredelitve pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov ter pojasnitve terminov osebnega podatka in obdelave osebnih podatkov, bistveno ne spreminja določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1): Posredovanje osebnih podatkov odpuščenih delavcev svetu delavcev z dne 30.7.2014. Poleg navedenega vas IP napotuje tudi na smernice, ki jih je izdal v zvezi z varstvom osebnih podatkov v delovnih razmerjih.

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka