Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.11.2019
Naslov: Način posredovanja dokumentacije delodajalcu
Številka: 0712-1/2019/2406
Vsebina: Zavarovanje osebnih podatkov, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 17. 10. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, ali je ustrezna praksa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki pošlje delodajalcu dokumentacijo v zvezi z refundacijo v popravek tako, da jo pošilje le na splošni naslov podjetja, pošiljka pa ni označena z oznako »zaupno« ipd. Taka dokumentacija vsebuje veliko osebnih podatkov delavcev.

 

V zvezi z vašim primerom pojasnjujemo, da splošni predpisi s področja varstva osebnih podatkov izrecno in konkretno ne urejajo pravil o načinu pošiljanja klasičnih poštnih pošiljk. V konkretnem primeru se strinjamo z vami, da bi bilo primerneje, če se tako pošiljko naslovi na točno določeno pristojno osebo ali pristojno organizacijsko enoto pri delodajalcu, ker se s tam zmanjša možnost za neutemeljeno in prekomerno obdelavo osebnih podatkov v sami organizaciji. To bi bil primer dobre prakse. Posebno označevanje zaupnosti vsebine pošiljke praviloma ni potrebno, če tega ne zahteva nek predpis.

 

Ker torej ne gre za jasno predpisane obveznosti pošiljatelja, načeloma menimo, da bi - tudi če ZZZS tovrstnih pošiljk delodajalcem ne bi pošiljal na predlagan oziroma zasebnosti prijazen način - verjetno težko govorili o kršitvi varstva osebnih podatkov.

 

Bolj konkretna presoja ustreznosti ravnanja bi bila možna le v inšpekcijskem postopku, ki pa ga v tej fazi, zaradi pomanjkanja informacij o konkretnem primeru, ne moremo uvesti.  

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP