Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.11.2019
Naslov: Posredovanje ZD umrlega pacienta ožjim svojcem
Številka: 0712-1/2019/2355
Vsebina: Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 10. 10. 2019 prejeli vaše zaprosilo za pojasnilo o tem, ali mora prosilka (žena pokojnega pacienta) navesti razlog oziroma namen, zakaj potrebuje zdravstveno dokumentacijo ali mora v svoji vlogi navesti kakšne svoje pravice bo varovala oziroma uveljavljala ter pred katerimi osebami javnega sektorja bo te svoje pravice varovala oziroma uveljavljala.

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam pojasnjujemo, da mora ožji svojec po prvem stavku drugega odstavka 42. člena ZPacP pojasniti le, zakaj dokumentacijo potrebuje (ta namen mora biti zakonit), ni pa mu treba izkazati pravnega interesa.

 

Pojasnilo izhaja iz več mnenj IP, ki so že objavljena na naši spletni strani.

 

 

Prijazen pozdrav,

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP